Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

MALIKE-TOIMINTA

Malikkeen toiminnan tavoitteena on tarjota erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia vaikeavammaisille lapsille ja aikuisille sekä lisätä tietoa ja vaikuttaa heidän osallistumistaan ja osallisuuttaan edistäviin asioihin.

Toimimme STEA:n tuella osana Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa. Kohderyhmänä ovat ihmiset, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. Toimimme valtakunnallisesti ja ilman diagnoosirajoja.

 

KENELLE?

Toiminta on suunnattu ihmisille, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. Toimimme valtakunnallisesti ja ilman diagnoosirajoja. Henkilöt joiden toimintakyky on alentunut ikääntymisestä johtuvista syistä eivät kuitenkaan kuulu Malikkeen kohderyhmään.

TEHTÄVÄ

Malikkeen tehtävänä on edistää vaikeavammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia uusista asioista. Järjestämme toiminnallisia kursseja vaikeavammaisten lasten perheille ja aikuisille sekä toimintavälineiden kokeilutapahtumia yhdessä verkostojen kanssa.

Järjestämme Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutusta lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille. Koulutuksen tavoitteena on tiedon lisääminen ja sen muuttuminen itse koetuksi kokemukseksi.

Asiantuntijapuheenvuorojen ja -kirjoitusten tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja toimintavälineiden hankintaa.

Tarjoamme neuvontaa ja ohjausta toimintavälineiden käytössä ja hankinnassa sekä toimintavälineiden kokeilumahdollisuuksia. Toimintavälineitä voi kokeilla tapahtumissa ja kursseilla ja niitä voi vuokrata lyhytaikaiseen kokeiluun ennen oman välineen hankintaa tai tilapäiseen tarpeeseen, esim. lomamatkalla.

PÄÄMÄÄRÄ

Malikkeen päämääränä on, että jokaisella on oikeus osallistua ja olla osallisena toiminnassa, jonka kokee merkitykselliseksi. Tätä päämäärä tukee YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus, joka astui voimaan Suomessa kesäkuussa 2016. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimuksia ja edellyttää aktiivisia toimia vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten ihmisoikeuksien ja osallisuuden takaamiseksi.

Jaa |